ברוך הבא אורח,
 
 
חברי ההנהלה

יו"ר העמותה – יוסי אורן מושב תעוז

מזכיר העמותה – יוסי דניאל מושב מסילת ציון

חבר ועד – דקל אברהם מושב אביעזר

חבר ועד – מרדכי אליהו מושב נחם

חבר ועד – בנימין אפרים מושב מחסיהועדת ביקורת

חיים אברהם מושב מסילת ציון

מנחם אשל מושב אביעזר