ברוך הבא אורח,
 
בראי העיתונות[

מתוך אוסף התצלומים הלאומי, לשכת העיתונות (לע"מ)
 
משלחת בריטית מבקרת במסילת ציון, מרץ 1951, צלם פרינץ כהן ר"מ בורמה או-נו וילדי מסילת ציון, 1955 צלם פאול גולדמן  בחירות במסילת ציון 1955 צלם פרינץ כהן
בחירות במסילת ציון, 1956 צלם פרינץ כהן  מבט כללי על המושב בשנת 1958, צלם משה פרידמן  בחירות במסילת ציון 1959 צלם פרינץ כהן
 בחירות במסילת ציון 1959, צלם פרינץ כהן   מסילת ציון 1964 צלם פרינץ כהן  מבט על מסילת ציון 1964, צלם פרינץ כהן
כפר יובל 1970 צלם משה מילנר כפר יובל 1970 צלם משה מילנר כפר יובל 1975 צלם משה מילנר
 
כפר יובל 1975 צלם משה מילנר  מסילת ציון, קיץ 1950  
ידיעות על יהדות קוצ'ין, בשנות ה-60 וה-70

 1. "ממלכת יהודי קוצ'ין נעלמת מן המפה", על מצבם של יהודי קוצ'ין הלבנים שהולכים ומתמעטים. מעריב, 5 בנובמבר 1963. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 2. "הספסל הנבדל בבית הכנסת פרדסי בקוצ'ין", רשמי ביקור של עיתונאי אמריקאי. מעריב, 16 יולי 1965. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 3. "400 מתוך 1900 שנה", חגיגות 400 שנים להיווסדו של בית הכנסת בקוצ'ין, ובול חגיגי שהונפק. מעריב, 13 דצמבר 1968  לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 4. "קשרי יהודי תימן ויהודי קוצ'ין", עדויות ותעודות עתיקות דבר,  27 ינואר 1978  לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 5. "יהודי קוצ'ין האחרונים" עדות ממסע ומפגש עם בני הקהילה שנשארו בקוצ'ין. דבר, 6 באוקטובר 1978  לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
תחקיר עיתונות העדה הקוצ'ינית – חלק א'
ידיעות ראשונות על יהדות קוצ'ין והקשיים בראשית העלייה ארצה
 (סה"כ 25 ידיעות)
 
 1. "היהודים בהודו ובמזרח הרחוק", סיפורם של היהודים הלבנים והשחורים (המגוירים) בקוצ'ין. דואר היום, 7 בפברואר 1933    לצפייה בכתבה לחצו כאן >>            
 2. "גולה עתיקה עולה לארץ", סיפור יהודי קוצ'ין שביקשו לעלות ארצה מייד לאחר הקמת המדינה.. הצופה, 1 נובמבר 1949  לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 3. "יהודים שחורים ולבנים בקהילת קוצ'ין" רשמי מסע של ד"ר י. ווינשטיין כולל מידע היסטורי (עדויות על תולדות הקהילה מאת בנימין מטודלה, מרקו פולו ועוד.) הצופה, 23 מרץ 1951. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 4. "עלית יהודי מאלאבר בראש בעיות יהודי הודו", תיאור ביקורו של העסקן הציוני צינוב'יץ וההכנות לקראת העלייה. חרות, 4 בדצמבר 1950. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 5. "היהודים השחורים חוזרים הביתה", סיפור כיסופי הקהילה לא"י וחיבורה לסוכנות לקראת העלייה, מאת סופר רויטרס. חרות,  9 בספטמבר 1951. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 6. "יהודים בחוף מאלבאר", מפנקס הדרכים של ג. בר-גיורא, שביקר בקוצ'ין וניסה להתחקות אחר תולדות הקהילה בכתב ובעל פה. הצופה17,  באוקטובר 1952. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 7. "באו 65 עולים מקוצ'ין", הקבוצה הגדולה ביותר שהגיע עד לאותה עת מקוצ'ין, כולל עדות על מצוקת הנותרים שמכרו רכושם ועדות על טייס קרב יהודי שעלה - משה יעקב. מעריב, 15 אפריל 1953. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 8. "לא יועלו יהודי קוצ'ין", החלטת הסוכנות על עצירת העלייה בטענה שבני העדה נשאים של מחלת הפילריה. על המשמר, 19 יוני 1953. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 9. "עליית יהודי קוצ'ין" מכתב זועם מאת עמנואל אולסבנגר על עיכוב עליית יהודי קוצ'ין. דבר, 13 יולי 1953. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 10. "יהודי קוצ'ין דורשים עליה ומאשימים שהולכו שולל ע"י הסוכנות", מוחים על עצירת העלייה מקוצ'ין. מעריב, 9 יולי 1953. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 11. "עולי הודו דורשים החשת עלייתם של יהודי קוצ'ין", כינוס עולים ביחד עם ד"ר אולסבנגר וד"ר סלם בקריאה להעלות את העדה ארצה. על המשמר, 8 ספטמבר 1953. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 12. הגיעו 62 העולים הראשונים מקוצ'ין". הצופה, 3 במרץ 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 13. "אין סכנה בהעלאת יהודי קוצ'ין", עדותו של הרופא הממשלתי שנשלח לקוצ'ין - ד"ר רייטלר..הצופה, 27 אפריל 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 14. "בהבטחות והפרת הסכמים מנסים אנשי מפא"י לספח למפלגתם מושבי עולי קוצ'ין חברי הפועל המזרחי". הצופה, 13 בספטמבר 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 15. "בית קוצ'ין לכו ונלכה", עדותו של עזריאל קרליבך על בקשת יהודי קוצ'ין לקבל רישיון לעלות ארצה לפני הקמת המדינה.  מעריב, 6 במאי 1955. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 16. "רוב יהודי קוצ'ין כשרים לעלייה", בשורת ראשית העלייה הגדולה מקוצ'ין.  דבר, 19 ינואר 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 17. "חולי פילריה יעלו מקוצ'ין", הותרה עלית חולים לאחר שנמצאה תרופה והוחלט לישב את העולים באזורים הרריים יבשים. על המשמר, 21 בפברואר 1954. לצפייה בכתבה לחצו באן >> 
 18. "במערכות החינוך היהודי בגולה", בתי הספר היהודיים בהודו כולל קוצ'ין.. הצופה,  14 בפברואר 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 19. "יהודי קוצ'ין יתנחלו במשקי ההתיישבות העובדת", תיאור סטריאוטיפי של ראשוני העולים שנשלחו להתיישבות. על המשמר,  21 מרץ 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 20. "למנוע חילולי שבת", הבאתם ארצה של עולי קוצ'ין במטוס שנחת בליל שבת בערב פסח. הצופה 28 באפריל 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 21. "שמחת תורה בקוצ'ין", תיאור מראות ומנהגי החג בקוצ'ין בבית הכנסת "פרדסי". מעריב, 7 אוקטובר 1955. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 22. "יהודי קוצ'ין", ביקור קיסר חבש בבית הכנסת פרדסי בקוצ'ין (תת כתבה). הצופה, 27 דצמבר  1956. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 23. "יהודי קוצ'ין - שבט מופלא בישראל", רקע וקליטה בארץ של "העלייה הציונית ביותר. הצופה11,  בנובמבר 1957. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 24. "ד"ר עמנואל אולסבנגר" הספדו של זלמן שז"ר לידידו, כולל את סיפור פעילותו של אולסבנגר למען יהדות קוצ'ין ועלייתה ארצה. 15 בפברואר 1961. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 25.  "מסיבות מפלגתיות הושהתה עליית יהודי קוצ'ין לארץ", ראשי אגודת עולי קוצ'ין מאשימים את הסוכנות, 18 מאי 1962 חרות. לצפייה בכתבה לחצו כאן >> 
 

מושבים קוצ'ינים בצפון ובדרום – כפר יובל ונבטים
 
 1. "חג כפול בכפר יובל", ביקור הנשיא בכפר שבו גרים יחדיו כורדים וקוצ'יניםדבר, 5 ינואר 1955. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 2. "למה הם בורחים מכפר יובל?" סיפור תהפוכות וקשיי ההתיישבות בכפר יובל, מהכורדים ועד לקוצ'יניםמעריב, 1 אוגוסט 1958. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 3. "עשר משפחות מקוצ'ין מחפשות קורת גג", משפחות שברחו מכפר יובל ובתעוז סרבו לקבלם (כולל סיפור פליטת הכדור במזכירות(. חרות, 13 בנובמבר 1958. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 4. "הקוצ'ינים עוזבים את כפר יובל", מלחמת החמולות והשפעתה השליליתמעריב, 30 באוקטובר 1959. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 5. "המורה בכפר יובל נקרא למילואים והתלמידים חצו את הגבול ללבנון". מעריב, 6 בדצמבר 1963. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 6. "הסמלת עמליה ציגלר", סיפורה של מורה חיילת, שנשלחה לעסוק בחינוך בכפר יובל..מעריב, 31 בדצמבר 1965. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 7. "זירוז הקמת הישובים - תביעת משקי הצפון", תיאור תנאי המצוקה בהם חיו תושבי כפר יובלדבר, 24 בפברואר 1967. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 8. "שש פצצות בזוקה נורו על כפר יובל". דבר, 1 ינואר 1969. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 9. "מרגלית ושבעת בניה מכפר יובל", סיפור המושב והבעיות עימן מתמודד דור הבניםמעריב, 12 בספטמבר 1969. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 10. "תושבי כפר יובל השתתפו", קטע מכתבה אודות מתקפת המחבלים על כפר יובלדבר, 16 ביוני 1975. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 11. "אנשי כפר יובל התנהגו למופת", תשבחות על עמידתם של תושבי המקום מול מתקפת הטרור. דבר, 17 יוני 1975. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 
 
 
נבטים 

 
 1. "עולי קוצ'ין להתיישבות בנגב", העולים יוצאים משער עליה לנבטים. דבר,  25 מאי 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 2. "באו מקוצ'ין לנבטים". מעריב, 31 במאי 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 3. "מחלת הפילריה נתגלתה בין עולי קוצ'ין בנגב". הצופה, 26 בינואר 1956. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 4. "במושב נבטים משקים בלילה", הסתגלות הקוצ'ינים לעבודת האדמה בנגב. דבר, 8 ביולי 1956. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 5. "בדווים מתנכלים לנבטים", פשיטות הבדואים על המושב הקוצ'יני ואוזלת ידן של הרשויות. דבר, 12 אפריל 1962. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 6. "מושב נבטים חגג עשור לעלייתו לקרקע", עשור לבואם של עולי קוצ'ין לנבטים. דבר, 26 אוגוסט 1964. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 7. "אביגיל בת קוצ'ין הותרה מעגינותה", חתונתם של אביגיל מנבטים ואליהו נחמיה מפתחיה. מעריב, 19 בינואר 1965. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 8. "עולי קוצ'ין בנבטים, דוגמא למושבים", הצלחת המושב, הקשר עם רה"מ בן גוריון והנחת אבן הפינה לבית הכנסת. דבר, 2 בפברואר 1973. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 9. "קשיי אשראי בנבטים", מצוקה כלכלית בעקבות בניית הבתים החדשים. דבר, 30 בספטמבר 1974. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 10. "פנחס ספיר נפטר בעת ביקור בנגב", יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית נפטר בעת חנוכת בית הכנסת הקוצ'יני במושב נבטים. דבר, 13 באוגוסט 1975. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
  המשך הכתבה על מותו של ספיר: לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 11. "מקום ושמו נבטים" – סיפור המושב מפי אהרון מגד. דבר, 27 בפברואר 1976. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
  מקום ושמו נבטים המשך: לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 12. "במושב לצים לא ישבו", סיפורם של המדריכה אורה קופליס על נבטים בראשית הדרך. דבר, 21 ספטמבר 1979. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 13. "בדואים מתנכלים לאנשי נבטים". דבר, 28 בנובמבר 1979. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 

קוצ'ינים במטה יהודה

מסילת ציון
 

 
 1. "סרבו לשכון יחד עם עולי קוצ'ין", מזג האוויר בהרי יהודה מתאים לקוצ'ינים, אבל התימנים לא ששים לקבלם. מעריב, 7 יולי 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 2. "מן הג'ונגל ההודי לג'ונגל הישראלי", כיצד נקלעו תושבי מסילת ציון ללב הסכסוך בין הפועל המזרחי למפא"י, 14 בספטמבר 1954 הצופה. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 3. "קציני משטרה אורחי מושב מסילת ציון", אירוח קוצ'יני לאנשי כוחות הביטחון. הצופה, 9 בספטמבר 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 4. "במסילה העולה לציון", תיאור יום החתונה הראשונה וברית במסילת ציון, בדגש לאווירה ולמנהגים הדתיים של עולי קוצ'ין. הצופה 12  נובמבר 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 5. "המסילה לדרך המלך", ראשית ההתיישבות הקוצ'ינית במסילת ציון. הצופה, 25 ינואר 1955. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 6. "יהודי קוצ'ין משלמה המלך עד ימינו", סיפור שורשי העדה עד ההתיישבות במסילת ציון, וסיפורם של המתיישבים מפי משה אהרון. על המשמר, 6 באפריל 1955. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 7. "ביקורים ביישובי הפרוזדור", ראש ממשלת בורמה מבקר במסילת ציון, וגם במעלה החמישה וקרית ענבים.  דבר, 1 ביוני 1955. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 8. "בית כנסת חדש נחנך במושב מסילת ציון", תיאור מסיבת חנוכת בית הכנסת. הצופה, 10 יוני 1955 לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 9. "כושי מזרע אברהם", הכנסת האורחים של אברהם אברהם ממסילת ציון. מעריב, 6 ינואר 1956 לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 10. "ראש עיריית ניו יורק במסילת ציון". הצופה, 11 באוקטובר 1955 לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 
 מעלמה למחסיה

 
 1.  "עולי קוצ'ין יוצאים להתיישבות חקלאית", המשפחות שנשלחו לעלמה ולנבטים. דבר, 29 אפריל 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 2. "קבוצה נוספת של יהודי קוצ'ין להתיישבות חקלאית ליד צפת", העולים נשלחים למושב עלמה. חרות, 2 במאי 1954. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 3. "הקוצ'ינים בורחים מהקור בגליל", סיפורם של עולי קוצ'ין שעזבו את מושב עלמה. מעריב, 5 במאי 1961 לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 4.  "21  ילדים בלי תורה", ילדי הקוצ'ינים שנשלחו למחסיה לא התקבלו בביה"ס האזורי. מעריב, 17 בספטמבר 1962 לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 5.  "ואלה מסעי יוצאי קוצ'ין", דרכם של הקוצ'ינים ממושב עלמה למושב מחסיה. דבר, 22 נובמבר 1962. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 6.  "נאספו בגדים ושמיכות למשפחות עולי קוצ'ין". מעריב, 18 בפברואר 1964 לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 7.  "מתיישבי מחסיה נמצאים על סף הרעב", מצוקת המושב ותושביו - התימנים והקוצ'ינים. דבר, 21 ינואר 1966. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 
 
 תעוז

 
 1. "יושבי ההרים", חיבור בין תימנים לקוצ'ינים בתעוז. הצופה 1 בפברואר 1955. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 2. "חשמל ליישובי הפרוזדור", חיבור תעוז וישובים סמוכים לרשת החשמל. הצופה, 19 יוני 1955. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 3. "עולים מתעוז ומצלפון מאימים בשביתת שבת", הסיבה: הלנת שכר ע"י הסוכנות. הצופה, 20 אוקטובר 1955. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 4. "סטודנטים דתיים יורדים למושבי עולים - ביקור במושב תעוז", ביקור ורשמים מתעוז ובפרט ממנהיג הכפר - אברהם יצחק.הצופה, 24 דצמבר 1956. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 5. "חגיגות פדיון הבן לעולי קוצ'ין", פדיון ילד בן שמונה שפדיונו נדחה עקב העדר כהן לעדה בהודו. הצופה,  23 ינואר 1957 . לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 6. "מושב תעוז מסרב לקלוט 10 משפחות מעולי קוצ'ין" - סכסוך שהסתיים בפליטת כדור ופצועים במזכירות. דבר, 13 נובמבר 1958. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 7. "לתושבי תעוז מספקים רק לחם ו...תערובת לעופות". מעריב, 8 מאי 1961. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 8. "בין שני כסאות נפלנו על הרצפה" - תושבי תעוז בין הפועל המזרחי למפא"י. מעריב, 5 דצמבר 1962. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 9. "אין עוז במושב תעוז", תיאור מצוקת צעירי הכפר שמתקשים לראות בו את עתידם. מעריב, 17 פברואר 1965 . לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 10. "הניתן להציל את תעוז? כפר חקלאי ללא חקלאות", תיאור המצב והמצוקה של התושבים. דבר, 25 בנובמבר 1966. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 
 
אביעזר

 
 1. "ישוב נולד בעדולם", ראשית ההתיישבות בחבל עדולם ותיאור מצבם של המתיישבים הראשונים באביעזר (הפרסים). מעריב, 9 במאי 1958 . לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 2. "כפר אביעזר איננו... כפר", תיאור הקשיים והשגרה באביעזר. מעריב, 21 יוני 1960 . לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 3. "הבו לנו מים ויהיו כפרינו פורחים", מצוקת החקלאים באזור עדולם ובמיוחד באביעזר. דבר, 19 באפריל 1963. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 4. "באביעזר חיים בתקווה לעתיד טוב", דבר, 25 נובמבר 1966 . לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 5. "העדרים מן הקיבוץ והמושב נפלו קורבן לחג הקורבן", סיפור גנבת העדר מלווה בסיפור בואם והיאחזותם של הקוצ'ינים באביעזר .  31 במרץ 1967 מעריב. לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 6. "מקוצ'ין והונגריה לחבל עדולם", סיפור הפרוזדור עם דגש לאביעזר. דבר, 21 אפריל 1972 . לצפייה בכתבה לחצו כאן >>
 7. "הרבבה של הרי ירושלים", סיפור הפרוזדור עם דגש לאביעזר - כתבת המשך. דבר, 28 אפריל 1972 לצפייה בכתבה לחצו כאן >>